Pracujemy w godzinach:Pn. - Pt. 7:15 - 15:15Zadzwoń do nas:+48 85 651 06 17
  • English

Projekty UE

SUPON Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku,  ul. Octowa 3, 15-399 Białystok. uzyskał wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt  nr POIR.03.02.01-0002/20 pn. „Wprowadzenie do produkcji nowych wyrobów do wytwarzania i podawania środków pianotwórczych na podstawie prac B+R przeprowadzonych przez firmę SUPON Sp. z o.o.” objęty umową o dofinansowanie nr POIR. POIR.03.02.01-0002/20-00 z dnia 18.12.2020 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy SUPON Sp. z o.o. od 2022 roku na rynku branży zajmującym się sprzętem ppoż.

Wartość projektu: 5 408 053,85 zł

Dofinansowanie 2 638 075,05 zł


SUPON Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku,  ul. Octowa 3, 15-399 Białystok uzyskał wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt RPPD.01.04.01-20-2610/20 pn. „Doradztwo na rzecz „Supon” Sp. z o. o.” objęty umową o dofinansowanie nr UDA- RPPD.01.04.01-20-2610/20-00 z dnia 13.08.2021 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I. Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu , Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności przedsiębiorstwa do udziału w procesach wzrostu innowacji, a tym samym do wzrostu transferu wiedzy, innowacji oraz technologii.

Planowanymi efektami realizacji projektu są:

  • wzrost konkurencyjności firmy poprzez stworzenie kompleksowego modelu biznesowego i planu komercyjnego przyszłej inwestycji.
  • optymalizacja kosztów firmy w zmieniających się warunkach gospodarczych, poprzez uzyskanie środków na realizację usługi doradczej.

Wartość projektu: 61 131,00 zł

Dofinansowanie:  37 275,00 złNIP: 542-020-23-45

REGON: 000511433

KRS: 0000301100

Media społecznościowe

Polub lub śledź, aby być na bieżąco.