Projekty UE

Flaga Polska Wschodnia, Flaga RP oraz flaga UE

SUPON Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku,  ul. Octowa 3, 15-399 Białystok. uzyskał wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt  nr POIR.03.02.01-0002/20 pn. „Wprowadzenie do produkcji nowych wyrobów do wytwarzania i podawania środków pianotwórczych na podstawie prac B+R przeprowadzonych przez firmę SUPON Sp. z o.o.” objęty umową o dofinansowanie nr POIR. POIR.03.02.01-0002/20-00 z dnia 18.12.2020 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy SUPON Sp. z o.o. od 2022 roku na rynku branży zajmującym się sprzętem ppoż.

Wartość projektu: 5 408 053,85 zł

Dofinansowanie 2 638 075,05 zł

Flaga Polska Wschodnia, Flaga RP oraz flaga UE

SUPON Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku,  ul. Octowa 3, 15-399 Białystok uzyskał wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt RPPD.01.04.01-20-2610/20 pn. „Doradztwo na rzecz „Supon” Sp. z o. o.” objęty umową o dofinansowanie nr UDA- RPPD.01.04.01-20-2610/20-00 z dnia 13.08.2021 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I. Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu , Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności przedsiębiorstwa do udziału w procesach wzrostu innowacji, a tym samym do wzrostu transferu wiedzy, innowacji oraz technologii.

Planowanymi efektami realizacji projektu są:

  • wzrost konkurencyjności firmy poprzez stworzenie kompleksowego modelu biznesowego i planu komercyjnego przyszłej inwestycji.
  • optymalizacja kosztów firmy w zmieniających się warunkach gospodarczych, poprzez uzyskanie środków na realizację usługi doradczej.

Wartość projektu: 61 131,00 zł

Dofinansowanie:  37 275,00 zł

Flaga Polska Wschodnia, Flaga RP, Logo Podlaskie oraz flaga UE

„SUPON USŁUGI” Sp. z o. o. z siedzibą w  Białymstoku, ul. Octowa 3, 15-399 Białystok uzyskał dofinansowanie Projektu (WND-RPPD.01.04.01-20-0064/19) “Promocja firmy SUPON USŁUGI Sp. z o.o. poprzez udział w zagranicznych targach INTERSCHUTZ 2020” objęty umową o dofinansowanie z dnia 28.06.2019 roku, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Poddziałanie 1.4.1. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

Cel projektu: zwiększenie konkurencyjności firmy SUPON USŁUGI  Sp. z o.o. na rynku krajowym oraz międzynarodowym.

Wartość projektu: 101.542,05 zł

Dofinansowanie: 51.196,09 zł

W ramach projektu “Supon” Sp. z o.o. w dniach 20-25 czerwca 2022 roku weźmie udział w zagranicznych targach INTERSHUTZ 2022 w Hannover w Niemczech – stoisko F17, hala 27.

Czerwony kogut i czarny napis INTERSCHUTZ
Widok z góry na targi INTERSCHUTZ

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło