O nas

pomarańczowy domek z szarym oknem
czerwone gaśnice

DOTYCZY KONT BANKOWYCH SUPON USŁUGI SP. Z O.O.

W odpowiedzi na pojawiające się pytania, dotyczące rzekomego braku na tzw. białej liście rachunków bankowych wskazanych na wystawianych przez Supon Usługi Sp. z o.o. fakturach, uprzejmie informujemy, iż w Supon Usługi Sp. z o.o. funkcjonują tzw. rachunki wirtualne. Jest to usługa bankowa polegająca na tym, że właściciel, tj. Supon Usługi Sp. z o.o., może w ramach rachunku bankowego swobodnie definiować subrachunki, a następnie przypisywać je swoim kontrahentom (w przypadku Supon Usługi Sp. z o.o. ostatnie cyfry subrachunku to NIP kontrahenta). Każda wpłata dokonana na taki subrachunek jest ewidencjonowana jako transakcja na rachunku podstawowym, pozwala jednak na sprawne zarządzanie płatnościami Kontrahentów, wpływającymi na rachunek Spółki, poprzez ich automatyczną identyfikację oraz szybkie przetwarzanie. Rachunki wirtualne nie są zgłaszane do urzędów skarbowych, w związku z czym nie widnieją na tzw. białej liście. Zagadnienie kont wirtualnych nie zostało jednak wprost uregulowane w przepisach ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację grupy Posłów nr 32747 z dnia 31 lipca 2019 r. dotyczącą rachunków wirtualnych, powierniczych i depozytowych, poinformował, że wpłaty na rachunki wirtualne, które są przypisane do rachunku rozliczeniowego będą traktowane jak wpłaty na rachunek rozliczeniowy, który podlega zgłoszeniu do urzędu skarbowego. Natomiast same rachunki wirtualne nie będą podlegały obowiązkowi zgłaszania do urzędu skarbowego w celu ich zamieszczenia w wykazie. Jednocześnie poinformowano, że obecnie trwają prace w kierunku opracowania wymagań związanych z wykazem podatników VAT, w tym również w zakresie wykorzystania tzw. „masek” do weryfikacji rachunków wirtualnych i przed końcem bieżącego roku zostaną wypracowane zasady zapewniające bezpieczeństwo dokonywania płatności na takie rachunki. Czekamy więc na rozwiązanie problemu kont wirtualnych przez Ministerstwo Finansów.

Czerwone gaśnice

DOTYCZY KONT BANKOWYCH SUPON USŁUGI SP. Z O.O.

W odpowiedzi na pojawiające się pytania, dotyczące rzekomego braku na tzw. białej liście rachunków bankowych wskazanych na wystawianych przez Supon Usługi Sp. z o.o. fakturach, uprzejmie informujemy, iż w Supon Usługi Sp. z o.o. funkcjonują tzw. rachunki wirtualne. Jest to usługa bankowa polegająca na tym, że właściciel, tj. Supon Usługi Sp. z o.o., może w ramach rachunku bankowego swobodnie definiować subrachunki, a następnie przypisywać je swoim kontrahentom (w przypadku Supon Usługi Sp. z o.o. ostatnie cyfry subrachunku to NIP kontrahenta). Każda wpłata dokonana na taki subrachunek jest ewidencjonowana jako transakcja na rachunku podstawowym, pozwala jednak na sprawne zarządzanie płatnościami Kontrahentów, wpływającymi na rachunek Spółki, poprzez ich automatyczną identyfikację oraz szybkie przetwarzanie. Rachunki wirtualne nie są zgłaszane do urzędów skarbowych, w związku z czym nie widnieją na tzw. białej liście. Zagadnienie kont wirtualnych nie zostało jednak wprost uregulowane w przepisach ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację grupy Posłów nr 32747 z dnia 31 lipca 2019 r. dotyczącą rachunków wirtualnych, powierniczych i depozytowych, poinformował, że wpłaty na rachunki wirtualne, które są przypisane do rachunku rozliczeniowego będą traktowane jak wpłaty na rachunek rozliczeniowy, który podlega zgłoszeniu do urzędu skarbowego. Natomiast same rachunki wirtualne nie będą podlegały obowiązkowi zgłaszania do urzędu skarbowego w celu ich zamieszczenia w wykazie. Jednocześnie poinformowano, że obecnie trwają prace w kierunku opracowania wymagań związanych z wykazem podatników VAT, w tym również w zakresie wykorzystania tzw. „masek” do weryfikacji rachunków wirtualnych i przed końcem bieżącego roku zostaną wypracowane zasady zapewniające bezpieczeństwo dokonywania płatności na takie rachunki. Czekamy więc na rozwiązanie problemu kont wirtualnych przez Ministerstwo Finansów.

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło