Tytuł projektu: „Wdrożenie rozwiązania B2B elementem budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym.”


Beneficjent: SUPON USŁUGI Sp. z o.o.
Nr projektu: UDA-POIG.08.02.00-20-024/13

„Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość”

Projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Wartość projektu: 1 749 400,00 zł
Otrzymane dofinansowanie: 1 030 310,00 zł
Udział EFRR: 875 763,50 zł
Okres realizacji projektu: 2013-2015

 


Newsletter

Kontakt

Masz pytania lub sugestie? Chcesz negocjować cenę lub otrzymać szczegółową informację o naszych produktach i usługach? Skontaktuj się z nami!

+48 85 651 04 20

Skontaktuj się z naszą infolinią

Promocje

Aktualnie brak promocji

Zamknij